Categories
Notícies

La Plataforma reclama la intervenció de la Delegada del Govern davant l’Estat per evitar l’ampliació de l’aeroport de Palma

► Preocupa que la sortida de la crisi del COVID impliqui un repunt d’ajudes, bonificacions i impuls a la indústria de l’aviació que acabi sumant arguments polítics i empresarials a favor de
l’ampliació.

El passat divendres 13 de març, la Plataforma contra l’ampliació de l’aeroport havia de mantenir una reunió amb la nova Delegada de Govern per abordar la polèmica ampliació de l’aeroport de Son Sant Joan per part d’AENA així com per plantejar una sèrie de propostes que, com a representant del Govern d’Espanya a les Illes Balears, pogués fer arribar en els seus màxims responsables.

La situació actual d’estat d’alarma per la pandemia del coronavirus no va permetre aquesta reunió i per aquest motiu se li han traslladat les peticions en forma de carta que esperam es puguin atendre.

AENA té en tramitació −suspesa temporalment per la crisi del COVID− un seguit de projectes per l’ampliació operativa de l’aeroport de Son Sant Joan, els quals suposen un augment significatiu de nombre de vols i de passatgers en 34 milions. En aquest darrer any 2019 hem rebut 28’7 milions de passatgers i 66 moviments d’aeronaus per hora que en el nostre entendre és del tot excessiu.

Un projecte que fins ara ha rebut una negativa social i política de rebuig molt important. El Govern de les IB ha manifestat el seu desacord en l’ampliació de l’aeroport , i en el Parlament de les IB la majoria parlamentària de PSOE, MÉS i PODEMOS ha presentat una Proposició no de llei de rebuig a l’ampliació de l’aeroport de Son Sant Joan i les obres de encaminades a un increment de la capacitat actual.

Per la seva banda, la Plataforma contra l’ampliació de l’aeroport de Palma on hi participen més de 15 entitats ecologistes, veïnals, socials i sindicals, varem presentar prop de 3000 al·legacions de rebuig del projecte.

El poc interès a nivell del Govern Espanyol envers aquesta situació

Segons la normativa actual, la competència en la gestió aeroportuària la té el Govern Espanyol, i les CCAA no hi tenen cap competència ni tampoc s’ha avançant en la cogestiódels aeroports com un fet bàsic i democràtic de participació mútua entre administracions. L’aeroport per una illa és la porta d’entrada i condiciona totes les polítiques ambientals, econòmiques i socials.

Davant una clara ampliació de l’operativitat de l’aeroport de Son Sant Joan a Palma i el rebuig tant ample de la societat mallorquina en aquests projectes, el Govern Espanyol ha restat mut. Sols el Ministro de Transportes , Mobilidad y Agenda Urbana José Luis Ábalos, a pregunta del senador de Mallorca, va negar l’ampliació de l’aeroport i va defensar que se tractava d’una remodelació i millora.

El president d’ AENA ha mentit de forma reiterada al llarg d’aquests mesos, inicialment va presentar els projectes com una ampliació de l’aeroport, posteriorment va dir que se tractava d’una remodelació sense cap ampliació. Va dir que presentaria un nou projecte, i a dia d’avui no ha presentat res.

Davant aquesta situació i amb l’intent de fer una explicació de la situació actual envers el projecte d’ampliació de l’aeroport, li demanem el següent per fer arribar al Ministerio de Transportes i al Ministerio de Transición Ecològica:

  1. Una moratòria de tots els projectes en tramitació per part d’ AENA i ENAIRE , per tant retirar aquests projectes d’ampliació operativa de l’aeroport. A més, en aquests moment d’estat d’alerta a tot l’estat i la necessitat de destinar els mitjans econòmics a l’atenció sanitària i social.
  2. Realitzar un Pla Director de l’ Aeroport de Palma urgent i adequat a la normativa ambiental i social actual, amb la participació de les administracions i entitats de les Illes Balears i amb una visió necessària de reducció de vols i passatgers a l’aeroport de Son sant Joan.
  3. Compliment de la Declaració d’ Emergència Climàtica realitzada pel Govern d’Espanya, Govern de les IB i Consell de Mallorca, per evitar augmentar les emissions de gasos d’efecte hivernacle, i fer propostes per un escenari urgent de resposta al repte climàtic amb propostes de menys avions i passatgers.
  4. Recordar que AENA és una empresa pública amb un 51% i com a tal ha de prioritzar el benefici de la ciutadania i ha de ser coherent en les polítiques públiques que s’impulsen actualment des del Govern Espanyol, el Govern de les IB i el Consell de Mallorca referit a l’ aprovació de l’ Emergència Climàtica.
  5. Finalment agrairíem pogués intercedir per facilitar una reunió del Ministre José Luis Ábalos, Ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, amb la Plataforma contra l’ampliació de l’aeroport.

El Govern Espanyol ha d’evitar que una empresa pública d’aquesta envergadura i tan important en la gestió del nostre territori i recursos naturals, prioritzi el guany econòmic i financer d’AENA i sobretot del 49% de les empreses privades implicades.