Ampliació dels aparcaments de cotxes

Aena vol que gairebé la totalitat del recinte aeroportuari que es troba entre els vials d’accés a Son Sant Joan i la terminal es sembri d’aparcaments de vehicles privats. Un total de 1.712 noves places repartides de la següent manera: 154 places per a cotxes i 13 per a motocicletes a l’aparcament d’abonats A, 925 noves places al B (s’hi demolirà l’antiga central elèctrica per tal de fer-ho possible), 620 places al B i 10 places a l’aparcament d’autobusos. A més, recentment s’ha remodelat i ampliat l’aparcament exprés de sortides.

Ampliació de les places d’aparcament. Moveu la barra de sobre la imatge per veure la dimensió de l’ampliació.

Actualment l’aeroport té, comptant les de l’edifici d’aparcaments, 6.670 places d’aparcament, pel que aquestes augmentaran fins les 8.382 (es produirà un creixement del 25,67%).

A part, cal apuntar que el mes de desembre de 2019 s’adjudicaren les obres per ampliar l’aparcament de llarga durada, una ampliació que serà, com a mínim, de 140 places segons el plec de preinscripcions tècniques del projecte. Així que suposaria, respecte de les 686 actuals, un creixement d’un 20,41%, arribant a les 826.

Documentació relacionada
DORA 2017-2019 Gener de 2017
Projecte d’ampliació de l’aeroport de Palma Maig de 2019
Licitació del projecte d’ampliació d’aparcaments i dels accessos Octubre de 2019
Plec de prescripcions tècniques de les obres d’ampliació de l’aparcament de llarga durada Octubre de 2019