Ampliacions previstes

Per tal de determinar la capacitat que suporta l’aeroport de Son Sant Joan, el Pla Director de la infraestructura aèria examina distintes parts de l’aeroport: el camp de vols (el conjunt de les dues pistes d’enlairament/aterratge i els carrers d’accés/sortida adjacents), la plataforma d’avions (l’àrea formigonada on estacionen les aeronaus per tal de ser (des)embarcades), la terminal (l’edifici que processa els passatgers), els aparcaments de vehicles i els accessos a l’aeroport.

Aena i Enaire tenen previstes una sèrie d’actuacions sobre tots aquests elements per tal d’augmentar la capacitat de cada un d’ells, a més de l’espai aeri mallorquí (l’àrea per on circulen els avions per aproximar-se/allunyar-se de l’aeroport). Dites actuacions estan dividides en quatre projectes diferents, però aquí els separarem segons l’àmbit que afecta per tal de facilitar-ne la comprensió.

A més, els ordenarem seguint la seqüència d’arribada a l’aeroport, per tal de facilitar-ne la lectura. Per últim, a cada apartat podreu consultar la documentació associada al projecte.

Ampliacions previstes
Àmbit Actuació
Espai aeri Optimització de l’espai aeri
Camp de vols Acceleració dels enlairaments dels avions
Plataforma d’avions Increment de les posicions per estacionar-hi avions
Terminal Ampliació de l’edifici processador i dels mòduls A i D
Equipatges Increment de la capacitat punta del sistema automàtic de tractament d’equipatges
Aparcaments Ampliació dels aparcaments de cotxes
Accessos Modificació dels accessos viaris i de la mobilitat peatonal