Ampliació de la terminal i dels mòduls A i D

L’edifici processador és aquell que comença quan s’accedeix a l’aeroport i acaba on comencen els mòduls d’embarcament (després de passar el control de seguretat i l’àrea comercial lliure d’impostos). Aena pretén ampliar-lo el màxim possible, limitat per l’espai que disposa per a créixer: cap al nord, l’est i l’oest. Això permetrà tenir major superfície comercial.

Ampliació de l’edifici processador (en color rosat, l’àrea que ocupa l’edifici). Moveu la barra de sobre la imatge per veure la dimensió de l’ampliació.

Segons el Pla Estratègic 2018-2021 d’Aena, els filtres de seguretat passaran a la planta inferior, pel que la superior estarà disponible al 100% per activitat comercial. Això suposarà un increment de l’àrea dedicada al comerç de 4.450m², un 29% més. Cal recordar que al 2017, els serveis comercials suposaren un 34,7% dels ingressos de l’empresa semi-privada.

Els nous dos dics est i oest del mòdul A permetran que hi hagi 6 nous fingers i 13 noves portes d’embarcament.

A part del creixement de l’espai comercial, s’amplien els mòduls A i D. Al mòdul A, es construeiran dos nous dics d’atracament d’avions amb 6 nous fingers, que donaran peu a 13 noves portes d’embarcament. Tenint en compte que actualment disposa de 28 portes d’embarcament, el creixement d’aquestes serà del 46,43%.

El nou dic oest del mòdul D acollirà 3 nous fingers i 6 noves portes d’embarcament.

Al D, s’hi habilita un nou dic amb 3 fingers, que possibilitaran 6 noves portes d’embarcament. Actualment té 20 portes d’embarcament, pel que s’ampliaran en un 30%.

Portes d’embarcament
Mòdul Actuals Ampliació Creixement
A 28 92 41 111 46,43% 20,65%
B 8 8 0,00%
C 36 38 0,00%
D 20 26 30,00%

Per tant, considerant que actualment existeixen 92 portes d’embarcament, amb l’ampliació dels mòduls A i D l’aeroport passarà a disposar 111 portes d’embarcament, el que suposa un 20,65% més.

Documentació relacionada
DORA 2017-2019 Gener de 2017
Projecte d’ampliació i remodelació de l’aeroport de Palma Maig de 2019
Licitació de les obres d’ampliació del processador i del mòdul A Octubre de 2019
Licitació de les obres d’ampliació del mòdul D Octubre de 2019