Optimització de les maniobres aèries

ENAIRE té intenció d’instal·lar un nou sistema de navegació aèria basat en prestacions (PBN, per les seves sigles en anglès: Performance Based Navigation). Es tracta d’un protocol aeri que la Organització d’Aviació Civil Internacional (OACI) va elaborar per proposar un marc únic per a les maniobres aèries. A més, és una mesura inclosa dins el projecte de Cel Únic Europeu, impulsat per la Unió Europea, que cerca uniformitzar els distints protocols de navegació existents al continent europeu.

Avui dia la navegació aèria es recolza en ràdio-ajudes terrestres, les quals limiten les rutes que han de seguir els avions ja que han de passar per punts concrets. Amb la nova especificació RNAV 1, ara s’emprarà navegació per satèl·lit (GNSS), la qual permetrà una major flexibilitat a les rutes sobre l’espai aeri mallorquí. Per tant, aquestes es redissenyaran per tal que siguin més directes i eficients. A part, segregarà el tràfic lleuger del pesat per tal de donar fluïdesa al transport aeri. Això permetrà que els avions transitin per l’espai aeri mallorquí en menys temps, pel que podria acollir una quantitat major de transit.

Esquema del nou sistema de navegació aèria. Es passarà de l’actual (ràdio-ajudes terrestres) al PNB (amb implementació RNAV 1). En un futur, s’implementarà la RNP, encara més eficient.

Alhora, també es modificaran les maniobres d’enlairament i aterratge, possibilitant que es facin de manera contínua i no a trams, com s’ha fet fins ara (l’avió guanya/perd altura en distintes fases). Així les maniobres seran més directes, pel que seran més ràpides i permetran acomodar més trànsit aeri.

Esquema dels canvis de trajectòries en les aproximacions a l’aeroport. En taronja i puntejat, les maniobres actuals d’aterratge (imatge superior) i d’enlairament (imatge inferior). En color blau, les noves trajectòries, més directes.

Aquest projecte s’emmarca dins el Pla Estratègic 2017-2020 d’ENAIRE, també conegut com a Pla de Vol 2020. Un dels objectius estratègics del qual és «augmentar la capacitat del sistema i millorar la qualitat dels serveis per a satisfer la demanda de vols i les necessitats dels clients». Segons la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, l’aplicació d’aquest nou protocol de navegació permetria que la capacitat de l’aeroport d’absorbir el trànsit aeri s’incrementaria en un 4,47%.

Documentació relacionada
Pla Estratègic 2017-2020 d’ENAIRE Maig de 2017
Pla de Capacitat i Eficiència de l’espai aeri d’ENAIRE (dins el Pla Estratègic 2017-2020) Maig de 2017
Document ambiental del projecte «Redisseny de maniobres de sortida i arribada instrumentals per a l’aeroport de Mallorca» Maig de 2019
Acta de la Comissió del Medi Ambient de les Illes Balears on s’avalua el projecte Setembre de 2019