Campanya d’al·legacions

La Plataforma contra l’ampliació de l’aeroport de Palma inicia una campanya d’enviament massiu d’al·legacions a ENAIRE, per tal de mostrar a l’entitat pública depenent del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en mans del PSOE, que és qui controla Aena, el rebuig de la població mallorquina al projecte d’ampliació de l’aeròdrom palmesà.

El model d’al·legació proposat, que trobareu annexat al final d’aquest comunicat, rebutja l’ampliació de l’aeroport de Palma i demana la retirada del projecte pels següents motius:

  • ENAIRE demostra poca predisposició a canvis ja que les obres s’estan licitant,
  • l’Avaluació d’Impacte Ambiental amaga l’abast real de l’ampliació, ja que indica que permetrà absorbir el tràfic dels propers 20 anys sense indicar quin serà,
  • no es fa cap estudi de la càrrega humana que pot suportar Mallorca,
  • l’augment del trànsit previst afectarà negativament la salut dels veïns i veïnes de l’aeroport a causa de l’increment del renou i de la petjada acústica,
  • Mallorca ja està saturada durant la temporada alta turística i no pot acollir més persones,
  • el model turístic balear dóna símptomes d’haver tocat sostre,
  • els Governs estatal i balear han declarat l’Emergència Climàtica i la seva voluntat de reduir emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Per tant, animem a la ciutadania a fer arribar directament a la División de Calidad y Medio Ambiente de ENAIRE el seu rebuig a l’ampliació de l’aeroport de Palma. Les al·legacions es poden enviar telemàticament a través d’aquest formulari. També es pot descarregar el model per recollir i enviar al·legacions autònomament.

A part, anirem muntant paredetes i xerrades informatives a diferents indrets de l’illa per facilitar que les al·legacions es puguin signar presencialment. El termini per enviar al·legacions finalitza el dilluns 2 de març de 2020.

Envia la teva al·legació