Modificació dels accessos i de la mobilitat

Respecte els accessos, es crearà un vial de sortida directa cap a l’autopista des dels aparcaments d’abonats A i B. També es reordenaran els fluxos d’entrada a l’aeroport, el que permetrà al trànsit de cotxes obtenir major capacitat i fluïdesa.

Remodelació dels accessos viaris a l’aeroport i construcció de la passarel·la peatonal. Moveu la barra de sobre la imatge per veure la dimensió de l’ampliació.

En quant a la vialitat, es proposa crear una passarel·la peatonal que uneixi l’edifici d’aparcament i la terminal per evitar que els passatgers interrompin el trànsit rodat.

Documentació relacionada
DORA 2017-2019 Gener de 2017
Projecte d’ampliació de l’aeroport de Palma Maig de 2019
Licitació del projecte d’ampliació d’aparcaments i dels accessos Octubre de 2019