Acceleració dels enlairements

Aena recupera una de les actuacions proposades al Pla Director de l’aeroport de Palma (2001) per tal d’augmentar la capacitat del camp de vols (el conjunt conformat per les pistes d’enlairament/aterratge i els carrers adjacents per on circulen els avions).

Esquema de les actuacions previstes al camp de vols per arribar a la seva màxima capacitat, segons el Pla Director de l’aeroport de Palma. A la pista nord (la vermella), l’encarregada dels enlairaments, se li habilitarien dos carrils de sortides ràpida (en vermell).

Concretament, Aena vol habilitar carrers de sortida ràpida a la pista nord (06L/24R), la que s’encarrega principalment dels enlairaments. Aquestes actuacions permetran el avançament d’avions sobre el camp de vols i facilitar el alineament dels avions a la pista. Segons el Pla Director, aquestes modificacions permetrien passar d’un màxim de 43 sortides/hora a 48, el que suposaria un increment de la capacitat d’enlairement d’un 12%.

Tot i que, segons la versió oficial, l’aeroport està operant a 66 vols/hora (33 arribades i 33 sortides), la capacitat del camp de vols actualment és de 79 vols/hora (36 arribades i 43 sortides) segons el Document d’Ordenació Aeroportuària (DORA) i el Pla Director de l’aeroport de Palma. Per tant, amb aquesta actuació la capacitat s’incrementaria fins els 84 vols/hora, un 4% més.

A la imatge inferior es poden veure les modificacions que s’han fet abans del novembre de 2018: un carril de sortides ràpides que permeti l’avançament de les aeronaus en pista (dreta) i un nou carril d’accés a la pista (esquerra).

Revisant les imatges satel·litàries mitjançant Google Earth, i comparant-les amb les actuacions que es proposen al Pla Director, pareix que part de les actuacions es varen executar entre l’agost de 2017 i el novembre de 2018, abans de l’autorització publicada al BOE (al juny de 2019).

Detall de les modificacions que s’han fet sobre la pista sud durant les dues darreres dècades, una vegada aprovat el Pla Director de l’aeroport de Palma al 2001.

A més, si es consulta l’històric de les imatges satel·litàries de Google Earth, bona part de les actuacions que el Pla Director preveia sobre la pista sud, la que s’empra principalment pels aterratges, pareix que també s’han executat.

Capacitat del camp de vols (vols/hora)
Escenari Arribades Sortides Total
Operacions actuals (segons Aena) 33 33 66
Capacitat actual (segons el DORA) 36 43 79
Capacitat després de les actuacions en ambdues pistes 40 48 88

Per tant, una vegada acabades totes les modificacions previstes al Pla Director sobre el camp de vols, l’aeroport podria operar fins a 88 operacions/hora en la configuració actual (enlairaments per la pista nord i aterratges per la pista sud).

Documentació relacionada
Pla Director de l’aeroport de Palma (complet) Octubre de 2001
Pla Director de l’aeroport de Palma (Capítol 5: Necessitats futures) Octubre de 2001
Projecte d’ampliació de l’aeroport de Palma Agost de 2004
DORA 2017-2021 Gener de 2017
Autorització al BOE Juliol de 2019