Increment de les posicions d’avions

La plataforma d’avions és l’espai formigonat on els avions estacionen, a les posicions existents (és a dir, les places d’aparcament de les aeronaus), per tal de desembarcar els passatgers arribats a l’aeroport i embarcar-hi els que partiran. Bàsicament, hi ha dos tipus de posicions: en contacte i en remot. Les posicions en contacte són aquelles que tenen associada una passarel·la telescòpica (anomenada finger) que permet l’embarcament dels passatgers directament des de la terminal. Les posicions en remot són aquelles que no estan en contacte amb la terminal, pel que els passatgers s’han de embarcar/desembarcar mitjançant autobusos.

Noves plataformes d’avions associades al mòdul A, que creix a l’est i a l’oest amb dos nous dics d’atracament. Totes les edificacions i aparcaments que hi han actualment a l’oest, s’eliminaran per ampliar la plataforma comercial.
Remodelació de la plataforma del mòdul D, per acollir tres noves posicions en contacte associades a l’ampliació del mòdul D.

Actualment, a la plataforma comercial (la destinada al trànsit aeri convencional) de l’aeroport de Palma, existeixen 76 posicions d’estacionament d’aeronaus: 35 en contacte i 41 en remot. Amb la reforma de la terminal, s’incrementaran en 8 les posicions en contacte: se n’afegiran 5 connectades al mòdul A i 3 connectades al mòdul D. Algunes de les noves posicions en contacte abans eren en remot, pel que aquestes disminueixen. No obstant això, el projecte d’ampliació de la terminal també contempla una nova plataforma de remots, per tal d’estacionar-hi avions per embarcar en remot. En definitiva, també s’amplien en, com a mínim, 4 posicions noves en remot.

Nova plataforma de remots, ubicada a l’est del nou dic est del mòdul A. Per construir-la, hauran d’eliminar-se totes les edificacions existents a l’est del mòdul A.

En resum, les posicions en contacte creixeran un 22,86%, mentre que les posicions en remot s’incrementen un 9,76%. Globalment, les posicions de la plataforma d’avions creixeran un 15,79%. Cal assenyalar que el major creixement es produeix en les posicions en contacte, que són les que permeten un major increment de la capacitat de trànsit d’aeronaus per l’aeroport, ja que són les que permeten que les aeronaus es (des)embarquin més ràpidament.

Tipus Mòdul Actuals Ampliació Creixement
Contacte A 8 35 13 43 62,50% 22,86%
B 0 0 0,00%
C 17 17 0,00%
D 10 13 30,00%
Remot A 29 41 36 45 24,24% 9,76%
B 4 4 0,00%
C 3 3 0,00%
D 5 2 -60,00%
Total 76 88 15,79%

Per tant, l’argument d’Aena que diu que amb la remodelació de l’aeroport tan sols algunes posicions en remot passen a ser en contacte, sense experimentar creixements, és totalment fals. De fet, es tomaran alguns edificis i s’eliminaran aparcaments de cotxes per tal d’acollir aquesta ampliació de la plataforma comercial.

Documentació relacionada
DORA 2017-2019 Gener de 2017
Projecte d’ampliació i remodelació de l’aeroport de Palma Maig de 2019
Licitació de les obres d’ampliació del processador i del mòdul A Octubre de 2019
Licitació de les obres d’ampliació del mòdul D Octubre de 2019