Categories
Notícies

L’exposició pública d’Aena és una farsa: ja han començat a adjudicar-se les obres d’ampliació de l’aeroport de Palma

► Quatre dels projectes d’ampliació i remodelació de la terminal estan en procés de licitació des del passat octubre de 2019.
► Ja s’ha adjudicat un dels projectes: el que prepararà el terreny per possibilitar l’ampliació del mòdul A.
► El procés d’exposició pública s’ha iniciat tres mesos després d’haver iniciat la licitació de les obres.

El passat mes d’octubre de 2019, Aena iniciava el procés de licitació de quatre projectes relacionats amb l’ampliació de l’aeroport de Palma. Tots aquests projectes ja porten els plecs de preinscripcions tècniques (és a dir, les actuacions que hauran d’executar les empreses adjudicatàries) definits. Són els següents:

  1. PMI-191/2019. Adaptación de terrenos para ampliación área terminal y adecuación de Aena III
  2. DIN-492/2019 – Remodelación del área terminal del aeropuerto de Palma de Mallorca. Edificio procesador y Módulo A
  3. DIN-493/2019 – Remodelación del área terminal del aeropuerto de Palma de Mallorca. Accesos, vialidad y aparcamientos
  4. DIN-494/2019 – Remodelación del área terminal del aeropuerto de Palma de Mallorca. Módulo D

Posteriorment, el passat 20 de gener de 2019, ENAIRE, entitat pública que controla el 51% d’Aena, anunciava al BOE l’inici del període d’exposició pública del projecte d’ampliació de l’aeroport de Palma.

Seguidament, el dijous 23 de gener s’adjudicà a les empreses ELSAMEX SA i INFRAESTRUCT CONELSAN SA el primer dels projectes, el PMI-191/2019 d’adaptació dels terrenys per a l’ampliació de l’àrea terminal, per un valor d’1,37 milions d’euros. Aquest projecte té per objecte esbucar l’edifici Aena III per tal de permetre l’ampliació del mòdul A cap a l’oest, alhora que rehabilita l’edifici Aena IV per tal de portar-hi l’operativa de l’esmentat edifici a esfondrar.

Per tant, queda palès que el procés d’exposició pública d’Aena és una farsa, ja que les obres ja estan definides fins al punt d’haver-les començat a adjudicar, sense importar-los les al·legacions que es puguin derivar del procés d’exposició pública.

L’exposició pública amaga l’abast de l’ampliació

Per altra banda, Aena amaga la vertadera dimensió de l’ampliació de l’aeroport. En lloc d’indicar l’increment de la capacitat aeroportuària que suposarà, sols assenyala que les obres permetran absorbir el trànsit aeri dels propers 20 anys, sense indicar quin serà aquest. A part, indica que l’any 2025 l’aeroport suportarà un tràfic de gairebé 34 milions de passatgers (la capacitat màxima segons el Document de Regulació Aeroportuària, DORA) pel que, si l’aeroport no s’amplia, aquest es saturarà.

Per tant, en un intent per despistar el vertader abast de l’ampliació, en lloc d’indicar el trànsit que permetrà l’aeròdrom mallorquí, el document es centra a examinar el trànsit previst per a l’any 2025, l’any de finalització de les obres. Un trànsit que, hi hagi ampliació o no, seguirà creixent fins arribar als 34 milions.

En definitiva, el que interessa conèixer és quin serà el trànsit previst per l’any 2040, d’aquí 20 anys, i no el que ja coneixem: que l’arribada de passatgers a l’aeroport seguirà augmentant fins que aquest es saturi, previsiblement l’any 2025.

Exigim la paralització immediata dels processos de licitació

Aquests fets són una mostra més de l’obscurantisme amb el qual actua Aena. Porta dos anys negant a l’opinió pública que les obres estiguin orientades a ampliar la capacitat de l’aeroport de Palma, quan de cara als inversors Aena és prou clara: una de les primeres línies d’actuació recollides dins el seu Pla Estratègic 2018-2021 és ampliar i adequar la capacitat dels seus aeroports. Més clar, aigua.

Per tot això, exigim:

  1. Al PSIB que es llegeixi el projecte (recordem que està en exposició pública, a l’abast de tothom), deixi de negar les evidències i s’oposi a les intencions d’Aena d’ampliar la capacitat de l’aeroport de Palma.
  2. Al Govern de les Illes Balears, que iniciï una Proposició no de llei que insti al Govern estatal a aturar l’ampliació de l’aeroport de Son Sant Joan i que expliqui clarament què pretén fer.
  3. Al PSOE, qui comanda al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (abans Ministeri de Foment), que és de qui depèn ENAIRE, l’empresa pública que controla Aena, que paralitzi immediatament la licitació de les obres. No pot ser que el recent constituït Govern espanyol hagi declarat l’emergència climàtica només començar la legislatura i que ara calli davant els plans desenvolupistes d’Aena, que van en sentit contrari de l’esmentada declaració.